Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-11-19 15:19:40 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-11-19 15:16:20 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-11-19 15:11:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-11-19 08:27:57 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia - Parzno od km 4+610 do km 5+601 2021-11-24 10:08:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425" 2021-11-16 18:12:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I 2021-09-24 11:58:04 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-09-17 08:46:52 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-09-17 08:43:24 Minął termin składania ofert
Budowa ciągu pieszo - jezdnego w msc. Myszaki - Etap II. 2021-09-08 19:41:34 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1917E na odc. od mostu w msc. Zarzecze do msc. Słupia. 2021-08-12 18:59:18 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów - dok. projektowo - kosztorysowa 2021-06-23 18:05:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów - dok. projektowo - kosztorysowa 2021-06-23 18:04:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-06-10 22:05:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I 2021-06-28 21:12:40 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Scichawa - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-05-21 08:51:53 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-05-21 08:50:33 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-05-21 08:49:36 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662 2021-06-04 17:35:06 Minął termin składania ofert
Budowa ciągu pieszo - jezdnego w msc. Myszaki - Etap II 2021-08-11 17:09:35 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-04-30 18:56:01 Minął termin składania ofert
Zakup zamiatarki do traktora New Holland TD 5.85 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2021-04-19 17:49:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-04-08 16:37:11 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-03-24 18:56:06 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530 2021-04-14 17:37:34 Minął termin składania ofert
Zakup masy mineralno - asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco 2021-03-18 16:49:03 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-02-06 09:37:47 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-02-01 18:27:01 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-01-22 22:21:27 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-01-20 21:26:07 Minął termin składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego celem realizacji inwestycji pn: "Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin" 2021-01-15 19:59:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin 2021-01-15 19:55:21 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-12-16 06:09:47 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych i gazu 2020-12-11 16:50:47 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowo - towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-11-02 17:59:21 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowo - towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-10-21 11:45:27 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowo - towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-10-14 00:54:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na powierzchniowym utrwaleniu jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Kociszew - Grabostów 2020-07-07 09:12:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury 2020-07-03 19:20:08 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2020-05-29 20:56:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki - Grobla 2021-01-15 19:44:24 Minął termin składania ofert
Zakup posypywarki do samochodu marki DAF 2020-03-09 08:46:03 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych i gazu 2015-11-27 10:55:12 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2015-11-23 14:35:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927 E w miejscowości Głupice 2015-10-15 10:13:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1923 E Zawady - Dobrzelów 2015-09-08 14:19:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4912 E w msc. Jamborek 2015-08-07 12:40:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1917 E Trząs - Zarzecze w kilometrażu od 11+984 do 13+574 2015-08-10 10:46:46 Minął termin składania ofert